Güzelçamlı Aydın ili sınırları içinde, Kuşadası ‘nın kıyı şeridi üzerinden 25 km. güneyinde, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ‘na komşu şirin bir sahil beldesidir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rum kasabası olan ve Rumçamlısı diye anılan beldenin ahalisi, Kurtuluş Savaşı ‘nda nihai Türk taarruzu sürerken, 7 Eylül 1922′de sandallarla Sisam adasına kaçmış, 1924 Nüfus Mübadelesi ‘ne kadar 2 yıl boş kalmış, sonradan Yunanistan’nın Kavala ilinin Eleftheres (Leftere) köyünden 80 hane olarak gelen Türk göçmenlerce iskan edilmiştir.

Guzelcamli-KoyuGüzelçamlı köyü, 1992 yılından itibaren belediyesi bulunan bir belde sıfatını almıştır. Sürekli yerleşik nüfusu 10000 kadar olup, turizm sezonunda bu nüfus yazlık sahipleri ile yaklaşık 50000′e, turistlerle birlikte de daha fazlasına erişmektedir.

Güzelçamlı bölgesi antik dönemde, Pers İmparatorluğu ‘nun Anadolu ‘yu ele geçirmesi sonrasında aralarında direniş amaçlı (Panionion) siyasi birliğini oluşturan 12 İyon Kenti ‘nin toplantı ve ayinler için bir araya geldiği Poseidon Helikonios sunağının bulunduğu yer olarak ön plana çıkmıştır.

Pers İmparatorluğu ile Panionion birliği arasındaki en önemli ve nihai savaşlardan biri de yine Güzelçamlı yakınlarında cereyan etmiştir. M.Ö. 479 yılında Dilek yarımadası nda Mykale savaşı adıyla anılan savaş bugünkü Dipburun mevkiinde yapılmış ve burada karaya çekilmiş bulunan Pers donanması bütünüyle yakılmıştır.

Bu savaşlar sonrasında Panionion birliği Yunanistan antik kentlerini de kapsayacak şekilde genişleyerek Attika-Delos Deniz birliği adı altında gerçek bir askeri ittifak şeklini almıştır. Yunanistan, Ege adaları ve Anadolu kıyılarındaki pek çok kenti, bölgeyi ve halkı koruma amaçlı bu ittifaka katılımlar zaman içinde artmıştır

Samsun Dağı (Mykale) eteklerindeki ve küçük bir tiyatro şeklindeki sunak 1957-1958′de Gerhard Kleiner ‘in yönetiminde  gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır. Bu anlamda, bölge İyon kentleri konfederasyonu için sembolik bir başkent işlevi görmüştür.